Choroba królów i królowa chorób – tak o dnie moczanowej mówiono w starożytności. Pierwsza wzmianka o dnie moczanowej pochodzi z roku 2600 p. n. e., z Egiptu. Już w starożytności zauważono, że choroba ta dotyka praktycznie jedynie osoby, które spożywają dużo czerwonego mięsa.

W 1848 r. Alfred Baring Garrod, angielski lekarz, pokazał, że jedyną przyczyną dny moczanowej jest nadmiar kwasu moczowego we krwi. Kwasowość (pH) krwi jest jednak wartością, która może zmieniać się w bardzo wąskim zakresie. Po osiągnięciu „minimalnej zdrowej” wartości pH organizm „przykłada wszelkich starań”, aby pH dalej nie spadało. Krystalizuje kwas w moczan. Powstałe kryształki skupiają się w stawach, gdzie wywołują stan zapalny. Konsekwencją są ostre bóle.

Ciągle poprawiająca się sytuacja ekonomiczna, zwiększyła ilość spożywanego mięsa między przeciętnymi ludźmi. W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost borykających się z tą chorobą.

Leczenie dny moczanowej polega głównie na podawaniu leków, które w jeden lub inny sposób „zmuszają” organizm do obniżenia zawartości kwasu moczowego i moczanów we krwi. Nowa wiedza medyczna wskazuje, że z dną moczanową można efektywnie walczyć bez leków, jedynie odpowiednią dietą. Dieta alkaliczna, zatrzyma proces powstawania kryształków moczanu we krwi, a nawet go odwróci.

Bardzo ważną rolę w walce z dną odgrywa zjonizowana woda alkaliczna. Dostając się do żołądka, mocno podnosi pH, na co organizm reaguje wytwarzaniem dwóch związków; kwasu i zasady:

  1. Kwas solny dostaje się do żołądka przywracając naturalne, mocno kwaśne pH.

  2. Z czasem są po prostu wydalane z odpadami z organizmu.
    Wodorowęglan sodu dostaje się do krwotoku. Krew staje się bardziej alkaliczna. Ale pH krwi jest utrzymywane w wąskim zakresie pH. Aby pH wróciło do normy kwasy, które raniej zostały zamienione w kryształki znów wracają do stanu ciekłego.
  1. Nie ma nadmiaru moczanów we krwi, więc nie ma i dny moczanowej, jako takiej.

Teorię tą potwierdzają badania naukowe.

Lekarze Dr. H. Hayashi, M.D. i Dr. M Kawamura, w na podstawie dannych ze swych prac opublikowali swe wyniki w: „Clinical Impovements Obtained From The Intake Of Reduced Water”

Udowodnili, że regularne spożycie zjonizowanej wody alkalicznej (eng. Reduced alkaline water) wpływa na znaczne zmniejszenie się zawartości moczanów we krwi u pacjentów z dną moczanową. [1]

Wyniki te potwierdza praca dr. Sanetaka Shirahata “Advanced research on the health benefit of reduced water” opublikowana w oficjalnym unijnym czasopiśmie “Trends in Food Science & Technology”.[2]

[1] http://www.ionza.co.nz/content/Intestinal-fermentation-Alkaline_Water.pdf

[2] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924224411002408

Opinie
Kupić