Jonizator wody aQuators mini classic

Chcąc w domu wyprodukować zjonizowaną wodę alkaliczną i kwasową potrzebna jest jedynie zwykła woda z kranu, elektryczność i jonizator wody aQuator mini classic. To wygodne, bezpieczne, proste w użyciu urządzenie. Jonizatorem operuje się za pomocą zaledwie 4 przycisków kontroli timera. Trzeba po prostu wybrać potrzebny czas elektrolizy według tabelki i wcisnąć przycisk START. Po upływie ustawionego czasu urządzenie daje sygnał dźwiękowy i wyłącza się automatycznie. Jednorazowo jonizatorem aQuator mini classic wytwarza się 1,1 l zjonizowanej wody alkalicznej i 0,4 l zjonizowanej wody kwasowej. Wartości pH i ORP uzyskano badając wodę na wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w Laboratorium Pomiarowym ICP-MS.

Chcąc w domu wyprodukować zjonizowaną wodę alkaliczną i kwasową potrzebna jest jedynie zwykła woda z kranu, elektryczność i jonizator wody aQuator mini classic. To wygodne, bezpieczne, proste w użyciu urządzenie. Jonizatorem operuje się za pomocą zaledwie 4 przycisków kontroli timera. Trzeba po prostu wybrać potrzebny czas elektrolizy według tabelki i wcisnąć przycisk START. Po upływie ustawionego czasu urządzenie daje sygnał dźwiękowy i wyłącza się automatycznie. Jednorazowo jonizatorem aQuator mini classic wytwarza się 1,1 l zjonizowanej wody alkalicznej i 0,4 l zjonizowanej wody kwasowej.

Wartości pH i ORP są oparte o badania urządzenia przeprowadzone w CENTRUM NAUK FIZYCZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH, z zastosowaniem wody wodociągowej o temperaturze 18 °C, przewodności 550 us /cm i pH równym 7,4. Wartości pH i ORP wody wytworzonej przez urządzenie mogą się różnić od podanych w tabeli ze względu na inne właściwości fizyczno-chemiczne stosowanej wody.

Ogólna pojemność 1,5 l

Gwarancja 24 miesiące.

Opis techniczny i instrukcja obsługi:

Instrukcja aQuator mini